متلک بسیجیا:

متلک بسیجیا:

- روزه هاتو بگیرم جیگر

- وقت بده واست دعا کنیم

- خدا توفیق بده مهر نمازتون بشیم

- حیف که روزه ام وگرنه جیگرتو میخوردم

- خواهر اگه نمازتون دیر شده برسونمتون

- دعای کمیل در خدمتتون باشیم

- نماز جمعه رو بریم شمال


/ 0 نظر / 40 بازدید